Svatba

Bohužel i v souvislosti s takovou romantickou událostí, jakou svatba bezesporu je, Vás čeká mnoho papírování. Proto Vám nastíníme potřebné formality k uzavření manželství.

Svatba = vznik manželství a vztahy mezi manželi upravuje Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. Novela na podporu rovnoprávnosti mezi manželi výše uvedeného zákona vstoupila v platnost 1.srpna 1998. Náležitosti a podmínky vzniku manželství bude také řešit Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, který vstoupil v platnost dnem 1.července 2001.

Rozhodujete se, zda proběhne Vaše svatba na úřadě nebo v kostele(občanský nebo církevní sňatek)?Anebo byste si přáli uzavřít obě formy sňatku? Za jistých okolností můžete uzavřít sňatek občanský i církevní, ovšem záleží na pořadí, v jakém sňatky uzavřete. Uzavřete-li sňatek občanský, můžete uzavřít ještě sňatek církevní. Pokud Vaše svatba proběhne nejdříve v kostele, pak již nelze uzavřít sňatek občanský. 

Formu uzavření manželství v České republice upravuje příslušný zákon o rodině, který 1.července 1992 zrovnoprávnil v českém právním řádu postavení civilního a církevního sňatku a který pro ně stanovuje stejné podmínky. Po právní stránce mají obě formy uzavření manželství stejnou váhu a závaznost.

Kde se bude konat svatba? 

Správný výběr místa pomůže navodit tu správnou atmosféru, kterou by svatba měla mít. Dnes můžete slavit téměř kdekoliv. 

Místo svatebního obřadu se může stát i jakýmsi talismanem. Často se k němu vážou vzpomínky na seznámení, rodinná tradice, původ rodiny, symbolický význam vašeho vztahu. Možná vás oslovila historie místa a věříte, že vám přinese štěstí, a předpokládáte, že se na místo činu budete vracet při výročích svatby nebo na křtiny.

Pokud nejbližší radnice nezapadá do vašeho snu o tom, jak má Vaše svatba vypadat, obloukem se jí vyhněte. Buďte originální. Je mnoho krásných a zajímavých míst, kde se může Vaše svatba konat.

Svatební oslava doma vám ušetří pár korun, ale neubere čas na organizaci. Je třeba několika pomocníků, jejichž role se nejčastěji aktivně ujímají rodiče a někteří příbuzní. Při plánování svatby v domácím prostředí nezapomeňtě na zajištění personálu, který se bude starat o veškerý komfort svatebního dne. Ujistěte se, zda máte dostatek bílých ubrusů a nádobí. Možnost ubytování v domě nebo u příbuzných, v hotelu? Kdo vrátí vše půjčené? Kdo bude vařit a servírovat? Kdo zajistí pití? Máte dostatek lednic, zejména v létě? Nepodceňujte dobu chlazení nápojů! Přes všechnu námahu spojenou s přípravou svatby bývají oslavy doma velmi zdařilé a mají přátelskou atmosféru důvěrně známého prostředí, kde jste vyrostli.

V restauraci bývá svatba a oslava pro všechny komfortnější. Především pro maminky, kterým ušetříte starosti s pohoštěním a dopřejete jim pohodlí a skutečný pocit slavnosti. Při zajišťování svatby v restauraci se u provozního nebo majitele nezapomeňte informovat: zda je možné si přinést vlastní svatební pečivo, zda si restaurace vyhrazuje právo zajistit hudbu sama, nebo jestli si můžete sami pozvat hudební skupinu či muzikanta. Co vše je v režii majitelů restaurace a co je třeba zajistit z Vaší strany.

Kalendář příprav

Kalendáře příprav jsou ,,ideální" pro ty, kteří rádi plánují dlouho dopředu a chtějí mít vše dokonale připraveno na svatební den.

vyberte si datum svatby

rezervujte místo konání svatby

vyberte a rezervujte místo pro pořádání hostiny

sestavte konkrétní rozpočet 

vytvořte seznam svatebních hostů

kontaktujte specialistu na fotografie a videozáznam

kontaktujte muzikanta, popřípadě kapelu

vyberte si svědky a požádejte je o souhlas

v případě potřeby kontaktujte svatebního poradce

vezměte si hodiny tance

dokončete seznam hostů a upřesněte si speciální požadavky na dietní omezení nebo přání svatebčanů

zajistěte svatební oznámení včetně pozvánek na hostinu

vytipujte si ubytování pro hosty a předběžně rezervujte místa

vyberte si květinářství, které zajistí kytice pro ženy na svatbě, myrtové větvičky a větvičky a svatební dekoraci

zajistěte si organizátora svatby (družbu)

vyberte si snubní prstýnky

požádejte v zaměstnání o volno

rozešlete svatební oznámení

sestavte zasedací pořádek: na svatební hostinu, do aut cestou na obřad i z obřadu

dořešte veškeré detaily dekorace

objednejte svatební dort pro nevěstu a svatební pečivo

zajistěte krabice či jiné dárkové balení na výslužky

objednejte květinovou výzdobu

vyberte a objednejte automobily či jinou dopravu pro svatebčany

rozneste zvací koláčky jako osobní pozvání na svatbu, žádá-li si to vaše rodinná tradice

kontaktujte organizátora svatby a dolaďte s ním zbývající detaily

nechte si potvrdit dodávku svatebního pečiva

kontaktujte každého, kdo se podílí na zajišťování svatby, a upřesněte si detaily

připravte jmenovky na svatební stůl

kontaktujte všechny dodavatele na zajištění služeb a ujištěte se, že vše je v pořádku

zavolejte do restaurace a upřesněte počet hostů

budete-li uzavírat církevní sňatek, dojděte si ke zpovědi

překontrolujte si rozmístění stolů na hostinu, dekoraci na stolech včetně jmenovek

udělejte poslední změny v zasedacím pořádku a ten předejte organizátorovi dne.