Svatba v kostele

Svatba v kostele má svůj půvab a je, pokud se povede, docela velkým zážitkem. Oproti rychlé a formální svatbě na radnici je svatba v kostele těžko srovnatelná. Sňatek uzavřený v katolické církvi je v ČR postaven na rovinu sňatku civilnímu. Pokud jste se rozhodli pro svatbu v kostele, měli byste si uvědomit, že kromě věcí příjemných (prostředí kostela, slavnostní obřad, ...) znamená svatba v kostele velmi vážný životní závazek před Bohem a církví (celoživotní nerozlučitelnost).

Hlavní předpoklad  k uzavření církevního sňatku a uspořádání svatby v kostele je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v katolické církvi. V opačném případě uzavřít sňatek v katolické církvi nelze. A druhá podmínka je, aby oba uzavírali prvé manželství - tedy neměli ani předchozí civilní sňatek. V tomto případě určité výjimky možné jsou.

O náležitostech, které jsou třeba k uzavření církevního sňatku a uspořádání svatby v kostele snoubence informuje oddávající kněz, zpravidla farář místa bydliště jednoho ze snoubenců.
Je třeba se na něj obrátit včas (alespoň čtvrt roku před zamýšlenou svatbou) a osobně.

Svatba v kostele je svatba, která má své zvláštní kouzlo a určitě na ni budete vzpomínat celý Váš život.

 

 
    14  Evangelium